Debatt - TRIHS-styrelsen

Hur gör egentligen sjuksköterskor när de gör bedömningar per telefon?

I princip varje gång ett telefonsamtal i vården anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) så skriver media om detta. Telefonsjuksköterskor har ”dödat” människor för de inte har skickat en ambulans, föräldrar har fått fel råd till sitt svårt sjuka barn och är mycket upprörda. Att telefonsjuksköterskan gjort fel är alltid solklart enligt media, de har ju nekat den vård som människor har rätt till. Vad media ofta inte tar reda på är hur samtalet gått till, vad personen som ringt sagt eller vilket sammanhang samtalet utspelats i.
Och inte nog med att media inte tar reda på hur samtalet gick till så gör IVO en liknande förenklad bedömning när de ofta skriver i anmälningsfallen att telefonsjuksköterskan gjort fel då hen inte har följt beslutsstödet. Ett beslutsstöd är medicinska riktlinjer som ska stödja sjuksköterskan att komma fram till hur snabbt en vårdsökande behöver vård och på vilken vårdnivå. T.ex., en vårdsökande ringer in och uppger att denne har andnöd och då ska telefonsjuksköterskan skicka en ambulans omgående enligt beslutsstödet. Men verkligheten är sällan så enkel. Forskning har visat att vårdsökande både kan överdriva och underdriva beskrivningen av sina symtom till telefonsjuksköterskan och ofta ringer en annan person än den som är sjuk. Detta gör bedömningen av en vårdsökandes vårdbehov mycket komplex. Hur gör då telefonsjuksköterskan när hen bedömer vilket behov av vård den vårdsökande har? En forskningsstudie visade att det fanns 22 olika bedömningsgrunder att ta hänsyn till, ett snitt var 13-18 per samtal. För att nämna några kan det handla om den vårdsökandes kön, ålder, bostadsort (nära eller långt till sjukhus), beteende (orolig), symtom, symtomljud (andning, smärtpåverkad röst), telefonsjuksköterskans rädsla för att göra fel (ansvar) och vilka hälso- och sjukvårdsresurser som finns tillgängliga för den vårdsökandes vårdbehov (öppen vårdcentral, tillgängliga ambulanser). En person kan ringa och säga att hen har andnöd men inte låta andningspåverkad och tvärt om. En äldre kvinna kan ringa och säga att hon har haft ont i skuldran en vecka men ringer nu för att hon är så trött att hon inte orkar diska. Skulle man i det fallet följa ett beslutsstöd så skulle hon bli hänvisad till vårdcentralen men eftersom telefonsjuksköterskan använder bedömningsgrunder som tidpunkt för samtalet (beteende), bostadsort (långt ute på landet) och kunskapen om kvinnors symtom på hjärtinfarkt så skickas en ambulans omedelbart.
I ungefär 10 miljoner samtal till vården varje år gör telefonsjuksköterskor bedömningar om människors behov av vård och endast i ett fåtal av dessa görs felbedömningar. Telefonsjuksköterskor är inte synska, de kan t.ex. inte veta att en ung man har en brusten mjälte, då han själv inte ens vet om att han har körtelfeber där en brusten mjälte är en mycket ovanlig komplikation (tre stycken konstaterade sedan 60-talet). Deras uppgift är att hjälpa den vårdsökande till rätt vård vid rätt tid på rätt nivå oavsett vad detta innebär. Det är absurt att om de gör en felbedömning, ofta på grund av att informationen som kom fram i samtalet var otillräcklig, blir åtalad för vållande till annans död. Där också media och i förlängningen domstolar redan dömt telefonsjuksköterskan genom sina uttalanden om att hen gjort en felbedömning. Hur kan de göra det, de besitter ingen kunskap i hur man gör bedömningar per telefon och hur komplexa dessa bedömningar är. Men det kanske värsta av allt, inte ens IVO vet detta utan upprepar sitt mantra i alla anmälningsfall, ”brast i intervjuteknik och följde inte beslutsstödet”.
Om media, domstolar och IVO fortsätter att på förhand och utan kunskap döma telefonsjuksköterskors bedömningar kommer få telefonsjuksköterskor vilja göra bedömningar som är adekvata både för den vårdsökande och med hänsyn till vårdens begränsade resurser. Alla som ringer kommer att få en läkartid alternativt ambulans för säkerhetsskull, är det så vi alla vill att det ska bli och har vården de resurserna?
TRIHS styrelse