Aktuellt

TRIHS har gått över från att vara en förening till att vara ett nätverk. Beslutet togs på TRIHS-mötet den 21/4-17 och genomförs av en liten arbetsgrupp efter sista bokslutet Juni 2017.