Bild på föreningens tidning SMÄRTA. Bild.

Tidningen SMÄRTA

Tidningen SMÄRTA Som medlem i SSOS eller prenumerant får du fyra nummer varje år. Tidningen SMÄRTA ger medlemmar/intresserade information om föreningens verksamhet, bevakar forskning och utveckling i området smärta, smärtbehandling samt omvårdnad vid smärta och informerar om kurser och konferanser. Tidningen innehåller reportage från arbetsplatser eller personer som har betydelse för utvecklingen av smärtvården samt ger plats åt reseberättelser för SSOS stipendiater. SMÄRTA har blivit en tidning, känd även utanför medlemskretsarna, tack vare sina artiklar med vetenskapligt innehåll.

Tidningens målsättning:

  • Att kontinuerligt informera medlemmar om föreningens verksamhet.
  • Att presentera kliniskt forsknings-och utvecklingsarbete utfört av sjuksköterskor med intresse för smärta.
  • att presentera studier utförda av studenter och sjuksköterskor under deras grund respekteive utbilning på avancerad nivå.
  • Att presentera avhandlingar som har fokus på omvårdnad eller andra professioners avhandlingar inom smärtområdet.
  • Att delge läsarna aktuell kunskap och aktuella forskningsrön inom vården vid smärta som presenteras vid nationella konferenser. 

Lite råd som skriver till tidningen. Ge oss tips!

Har du förslag eller vet om projekt som behöver/önskas ge uppmärksamhet med en artikel i tidningen kontakta oss!

Chefredaktör: Ulrika Parker
E-mail: chefredaktor@smarta.org.se 

För annonsering kontakta;

Malin Andersson
hello@malinkatrine.com

Ansvarig utgivare: Ordförande Mona Lindblad

 

 

Senast publicerad: 2013-11-08

Bli medlem

Sveriges sjusköterskor inom området smärta, SSOS är en fristående sektion inom Svensk sjuksköterskeföreningen, SSF. Föreningen är en ideell och professionell sammanslutning av sjuksköterskor inom alla vårdformer oavsett specialitet, arbetsplats och arbetsuppgifter med engagemang inom området smärta. Ett medlemskap i SSOS lönar sig!

Bli medlem
Blåklockor. Foto