Funktionsbeskrivning Smärtombud

Vi i styrelsen har förnyat föreningens beskrivning av Smärtombudens funktion. Ta gärna del av den uppdaterade funktionsbeskrivningen nedan och kom gärna med synpunkter!

2019 Funktionsbeskrivning Smärtombud.pdf

Har du något Smärtombud på din enhet?

Om inte - tala med din chef.
Det är enligt oss av största vikt att det ska finnas minst en Sjuksköterska som innehar denna funktion på alla enheter som träffar patienter med smärta i någon form. Ta gärna stöd i vår funktionsbeskrivning ovan.