Swedish Pain Society´s Utbildningsdag

IASPs global year for excellence in pain education 2018.

Tid 9 mar 09:00 - 9 mar 16:00
Plats Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N. Stockholm.
Arrangör Swedish Pain Society (SPS)
Kontakt

En gratis utbildningsdag för medlermmar i SPS. 

Kom och hör mer om patientutbildning och digitala lösning för smärtvård – möjligheter som finns och pågående projekt! Det kommer även finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Ur programmet:

  • Patientutbildningar inom smärta.
  • Kalmar läns landstings arbete kring e-hälsa och digitalisering – pågående projektprocesser.
  • EU-projektet RELIEF vid Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
  • SKL om e-hälsa och den digitala framtiden.

 Väl mött!