Bild med text GDPR Dataskyddsförordningen

Personuppgiftspolicy

Dataskyddförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.

  • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.

  • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.

  • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.

  • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Medlemskap


Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Sveriges Sjuksköterskor för Området Smärta (SSOS). De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens


Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna.

Stipendier och känsliga personuppgifter


Personuppgifter som du lämnar i stipendieansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

Läs mer om personuppgifter för ansökan av stipendier HÄR

E-post

När du skickar e-post till adresser.ssos@gmail.se får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv och ditt företag. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Cookies

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Kakor lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök.

Kakan ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionskaka), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den. Kakor används också för att du ska kunna dela information från hemsidan i sociala medier.

Inaktivera kakor

Om du inte vill att kakor ska sparas genom att du besöker vår webbplats behöver du inaktivera kakor i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör för att avaktivera Kakor  http://www.minacookies.se/ditt-val/

Kakor på vår webbplats

ASP.NET_SessionId (Session)

Den här kakan sätts när du först besöker webbplatsen och lagrar ett unikt ID för ditt besök. Kakan krävs för att vårt webbpubliceringssystem (Episerver) ska fungera.

BIGipServer~EPWS~EPiServerShared_HTTP_Pool

Den här kakan sätts av Episervers brandvägg för att garantera att du som besökare kommer till rätt server då du besöker vår webbplats.

guest_id

Är en kaka som sätts av Twitter för att vi ska kunna visa vårat Twitterflöde på startsidan.

personalization_id

Är en kaka som sätts av Twitter för att vi ska kunna visa vårat Twitterflöde på startsidan.

Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss webb@swenurse.se

Google Analytics

Vi använder Google Analytics som primärt analysverktyg för att mäta besök och beteende på webbplatsen. Den information som vi hämtar in via Google Analytics använder vi aldrig för att spåra personer som besökt webbplatsen. 

Sociala medier kommentarspolicy

Sveriges Sjuksköterskor för området Smärta (SSOS) tar bort kommentarer och länkar som strider mot föreningens stadgar. Vi kan också radera kommentarer som inte är relevanta för diskussionen, innehåller personuppgifter, kränkande språk, personliga påhopp, ryktesspridning, kommersiella länkar och utannonsering av tjänster. Vi förbehåller oss rätten att blockera användare som inte respekterar vår kommentarspolicy.

Publicering på hemsidan

När Sveriges Sjuksköterskor för Området Smärta (SSOS) publicerar innehåll på sin hemsida sker det med utgångspunkt med stöd av den lagliga grunden för intresseavvägning eller i vissa fall laglig grund för samtycke. För att publicering ska vara berättigad krävs att behovet av att visa föreningens verksamhet väger tyngre än vad personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter.

Inget kränkande material får publiceras på hemsida eller i på sociala medier. Om Sveriges Sjuksköterskor för området Smärta (SSOS) får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.

Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter mejla till medlemsansvarig.ssos@gmail.com

Sveriges Sjuksköterskor inom Området Smärta´s (SSOS) hemsida ligger under svensk sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se.

Om Du godkänner ovanstående behöver du inte göra något.

Vill du veta vilka uppgifter SSOS har om dig, eller om du vill ändra eller radera dina uppgifter hos oss, maila till medlemsansvarig Eva Palmebjörk på medlemsansvarig: medlemsansvarig.ssos@gmail.com

 

 Relaterad information

Personuppgifterna SSOS hanterar är; namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och mailadress. De personuppgifter SSOS skickar vidare är namn och adress. De skickas till Trydells tryckeri som på uppdrag av SSOS sköter distrubitionen av SSOS´s medlemstidning.