Styrelsen 2019

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet

 Ordförande
Anna Unneby
Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet
E-post: ordforande.ssos@gmail.com

Vice-ordförande samt kongressansvarig
Carina Carlsson
Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB 
E-post: kongressansvarig.ssos@gmail.com

Chefredaktör tidningen SMÄRTA
Ulrika Parker
Smärtenheten Skaraborgs sjukhus, Skövde
E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör tidningen SMÄRTA
Linda Klintenberg
Smärtcentrum Östra sjukhuset, Göteborg
E-post: redaktor.ssos@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare/Kongressansvarig/Ansvarig för Stipendieansvarig
Eva Götharson
Smärtavdelning C2:63, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

Kassör
Maria Sauer
Neurorehab, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
E-post: kassor.ssos@gmail.com

Sekreterare
Synnöve Lott
Smärtmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
E-post: sekreterare.ssos@gmail.com

 Medlemsansvarig
Eva Palmebjörk
Akutmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
E-post: medlem.ssos@gmail.com

Webmaster/Sociala Medier
Martina Westman
Akutmottagningen, Norrlands Universitetsjukhus, Umeå
E-post: 
socialamedier.ssos@gmail.com