Styrelsen

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet

Ordförande
Anna Unneby
Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet
E-post: ordforande.ssos@gmail.com

Vice-ordförande samt kongressansvarig
Carina Carlsson
Södertälje Sjukhus AB 
E-post: kongressansvarig.ssos@gmail.com

Chefredaktör SMÄRTA
Ulrika Parker
Smärtenheten Skas, Skövde
E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör SMÄRTA
Marita Heningsson
Smärtenheten Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
E-post: redaktor.ssos@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare/Kongressansvarig/Ansvarig för Stipendiansakningar
Eva Götharson
Smärtavdelning C2:63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

Kassör
Maria Sauer
Smärtmott/Smärtrehab, NUS
E-post: kassor.ssos@gmail.com

Sekreterare
Synnöve Lott
E-post: sekreterare.ssos@gmail.com

 Medlemsansvarig
Eva Palmebjörk
Akutmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus
E-post: medlem.ssos@gmail.com

Webmaster/Sociala Medier
Martina Westman
Akutmottagningen, Norrlands Universitetsjukhus
E-post: socialamedier.ssos@gmail.com