Styrelsen

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet

Ordförande
Anna Unneby
Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet
E-post: ordforande.ssos@gmail.com

Vice-ordförande samt kongressansvarig
Carina Carlsson
Södertälje Sjukhus AB 
E-post: kongressansvarig.ssos@gmail.com

Chefredaktör SMÄRTA
Ulrika Parker
Smärtenheten Skas, Skövde
E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör SMÄRTA
Marita Heningsson
Smärtenheten Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
E-post: redaktor.ssos@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare/Kongressansvarig/Ansvarig för Stipendiansakningar
Eva Götharson
Smärtavdelning C2:63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

Kassör
Maria Sauer
Smärtmott/Smärtrehab, NUS
E-post: kassor.ssos@gmail.com

Sekreterare
Synnöve Lott
E-post: sekreterare.ssos@gmail.com

 Medlemsansvarig
Eva Palmebjörk
Akutmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus
E-post: medlem.ssos@gmail.com

Webmaster/Sociala Medier
Martina Westman
Akutmottagningen, Norrlands Universitetsjukhus
E-post: socialamedier.ssos@gmail.com

Senast publicerad: 2013-11-05

Bli medlem

Sveriges sjusköterskor inom området smärta, SSOS är en fristående sektion inom Svensk sjuksköterskeföreningen, SSF. Föreningen är en ideell och professionell sammanslutning av sjuksköterskor inom alla vårdformer oavsett specialitet, arbetsplats och arbetsuppgifter med engagemang inom området smärta. Ett medlemskap i SSOS lönar sig!

Bli medlem
Blåklockor. Foto