Styrelsen

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet

Ordförande
Mona Lindblad
Smärtenheten, Linköping
E-post: monalindblad@telia.com

Vice-ordförande samt Webbansvarig
Anna Unneby
Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet
E-post: webbmaster@smarta.org.se

Chefredaktör för tidningen SMÄRTA
Ulrika Parker
Smärtenheten Skas, Skövde
E-post: ulrika.parker@vgregion.se

Redaktör
Marita Heningsson
E-post: 

Vetenskapliga sekreterare samt ansvarig för FoU-stipendiet
Eva Götharson
Smärtavdelning C2:63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: eva.gotharson@karolinska.se

Kassör
Maria Sauer
Smärtmott/Smärtrehab, NUS
E-post: Kassor@smarta.org.se

Sekreterare samt stipendieansvarig
Inger Jonsson
Läkemedelscentrum, NUS
E-post: sekreterare@smarta.org.se 

Medlemsansvarig
Eva Palmebjörk
Akutmottagningen, NUS
E-post: medlem.ssos@gmail.com

Konferensansvarig
Carina Carlsson
Södertälje Sjukhus AB 
E-post: kongress@smarta.org.seSenast publicerad: 2013-11-05