Västkusten, stenar, horisont.Foto
Foto: Eva Wistemar

Om oss

En mötesplats för sjuksköterskor med ett gemensamt intresse för smärta, bedömning och behandling.

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS vill lyfta fram, klargöra och stärka sjuksköterskans roll i arbetet med att lindra och behandla smärta genom att satsa på informationsspridning, utbildning, forskning och kvalitetsutveckling i området.

 

 

 

Senast publicerad: 2013-08-26

Tidigare nummer av SMÄRTA

Här kan du se framsidan av tidigare nummer från tidningen SMÄRTA

Tidigare nummer av SMÄRTA
Bild på tidningen SMÄRTA nr4. BILD.