Västkusten, stenar, horisont.Foto
Foto: Eva Wistemar

Om föreningen

En mötesplats för sjuksköterskor med ett gemensamt intresse för smärta, bedömning och behandling.

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS vill lyfta fram, klargöra och stärka sjuksköterskans roll i arbetet med att lindra och behandla smärta genom att satsa på informationsspridning, utbildning, forskning och kvalitetsutveckling i området.