Logga SSOS

Bli medlem

SSOS vill stödja dig till utbildning, utveckling och forskning i smärtfrågor och delar därför ut flera stipendium varje år. I tidningen SMÄRTA kan du som medlem skriva om projekt, reportage, förbättringsarbete och informera en stor läsarskara om just dina idéer. Ett medlemskap ger massor av möjligheter att träffa sjuksköterskor med intresse för smärtfrågor, diskutera och utbyta erfarenheter. Vi hjälper dig att utveckla dig själv och din arbetsplats i allt som har med smärta att göra! Endast sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar i SSOS.

Bli medlem nu!

Som medlem i Sveriges sjuksköterskor inom området smärta får du:

  • tidningen SMÄRTA, 2 nummer per år
  • deltagande i konferenser och kurser till rabatterad pris 
  • möjlighet att söka stipendier efter 1 års medlemskap
  • möjlighet att utses till årets smärtsjuksköterska
  • rösträtt och därmed möjlighet att påverka föreningens inriktning och framtid
  • vara del av Sveriges kontaktnät för smärtintresserade sjuksköterskor
  • ett personligt medlemskap i Swedish Pain Society (Svenskt Smärtforum) till en avgift 20 kr/år (egen anmälan krävs) www.swedishpainsociety.com

 

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr/år.
Betala in på SSOS plusgiro 637 61 70-4 eller bankgiro 5195-7769. 
Kom ihåg att ange namn, hemadress och personnummer i meddelandefältet.

När du betalt medlemsavgiften är du medlem i SSOS. Därefter får du ett välkomstbrev som bekräftelse på ditt medlemskap samt tidningen SMÄRTA.

Önskar du endast prenumerera på tidningen SMÄRTA eller har frågor om medlemskap kontakta medlemsansvarige Eva Palmebjörk
e-post: medlem.ssos@gmail.com

 

Fyll i medlemsansökan
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Sveriges sjuksköterskor inom området smärta - SSOS. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.