Logga SSOS

Bli medlem

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta är en sjuksköterskeförening där även andra yrkesgrupper är välkomna att bli medlem, sk Associerad medlem. Som associerad medlem har du samma förmåner som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på årsmötet och kan inte söka medel från våra fonder och stipendier. SSOS vill stödja dig till utbildning, utveckling och forskning i smärtfrågor och delar därför ut flera stipendium varje år. Ett medlemskap ger dig möjlighet att träffa sjuksköterskor och andra med intresse för smärta. Vi hjälper dig gärna att utveckla dig själv och din arbetsplats i allt som har med smärta att göra. I vår tidning SMÄRTA kan du läsa om projekt, reportage och förbättringsarbeten.

Bli medlem nu!

Som medlem i Sveriges sjuksköterskor inom området smärta får du:

● tidningen SMÄRTA

● deltagande i konferenser och kurser till rabatterat pris ● möjlighet att söka stipendium*

● möjlighet att nomineras till årets sjuksköterska inom området smärta

● rösträtt och därmed möjlighet att påverka föreningens riktning och framtid*

● vara en del av Sveriges kontaktnät för smärtintresserade sjuksköterskor och andra yrkesgrupper

● rabatterat medlemskap i Swedish Pain Society (egen anmälan krävs) *(ej för associerade medlemmar)

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr/år vilket motsvarar 25 kr/månad.

Du måste betala medlemsavgiften för att ditt medlemsskap ska registreras.
Betala in på SSOS plusgiro 637 61 70-4 eller bankgiro 5195-7769 och fyll i uppgifterna nedan. 
Kom ihåg att ange namn, hemadress och personnummer i meddelandefältet på din banksida när du betalar.

När du betalat medlemsavgiften är du medlem i SSOS. Därefter får du ett välkomstbrev som bekräftelse på ditt medlemskap samt senaste numret av tidningen SMÄRTA.

(Önskar du endast prenumerera på tidningen SMÄRTA eller har frågor om ditt medlemskap kontakta medlemsansvarige Eva Palmebjörk
e-post: medlem.ssos@gmail.com)

 

Fyll i medlemsansökan
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Sveriges sjuksköterskor inom området smärta - SSOS. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.
OBS!
Anmälan kommer inte att skickas om du inte betalat medlemsavgiften. Betala 325 kr till SSOS plusgiro 637 61 70-4 eller bankgiro 5195-7769. Kom ihåg att ange namn, hemadress och personnummer i meddelandefältet