Boehringer-Ingelheim stipendium

SLIF har från Boehringer-Ingelheim fått ett stipendium om 25 000 Skr att dela ut.