Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – 7,5 hp

Utbildning

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stort fokus är på icke-farmakologisk vård. 
Under våren 2018 kom rekommendationer för personal som arbetar på astma/KOL-mottagningar i primärvården. 
Sjuksköterskor bör ha minst 15 hp vidareutbildning på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.


För att möta behovet har vi på avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet i samarbete med Margareta Emtner, 
professor vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, utvecklat en utbildning i astma/KOL-vård på avancerad nivå, 
där grundkursen ger 7,5 högskolepoäng och fortsättningskursen 7,5 högskolepoäng. 

 

Vi har redan genomfört en grund- och en fortsättningskurs och kommer nu att ge ytterligare en grundkurs med start i november 2018, som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter.

 

relaterad information

Vi planerar nu en ny grundkurs, som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter, med start i november 2018, enligt följande datum: Beroende på efterfrågan och behov blir det en fortsättningskurs som ger ytterligare 7,5 högskolepoäng där de som gått grundkursen har förtur.

Kurstillfälle 1: 8-9 november 2018
Kurstillfälle 2: 6-7 december 2018
Kurstillfälle 3: 10-11 januari 2019
Kurstillfälle 4: 7-8 februari 2019
Examination: 21 mars 2019

Utbildningen fördelas alltså på 4 kurstillfällen à två dagar och en avslutande dag. Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift.

 

För mer information, vänligen besök: http://www.uppdragsutbildning.uu.se/Utbildningar/Medicinvard/utbildningar-sjukskoterskor/