Omvårdnad vid lungsjukdomar, fördjupningskurs 7,5 hp

Linköping

Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet kommer i samarbete med Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping starta en uppdragsutbildning i Lungmedicinsk omvårdnad 7,5hp, avancerad nivå våren 2018

När: Vecka 3 - 12 2018. Preliminära kursdagar 17-18/1, 30-31/1, 14-15/2, 28/2-1/3, 20-22/3

Var: Campus US, Linköpings Universitet och Universitetssjukhuset i Linköping

Hur: Halvfart med kursdagar vid fem tillfällen i Linköping. Föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier, övrig tid egna studier. Individuell skriftlig examinationsuppgift

Kostnad: max 15000: -/deltagare beroende på antalet deltagare, om få deltagare kan kursen ställas in

Kursinnehåll: Anatomi, fysiologi, patofysiologi, utredning, behandling och omvårdnad av de vanligaste lungmedicinska sjukdomarna

 

Frågor och anmälan sker via mail till kursansvarig

Helena Johansson Helena.Johansson@liu.se

 

Anmälan senast 15/11-2017