2019 lungkongress

Välkommen till Stockholm och Svenska Lungkongressen 3-5 april 2019!


Patientområde Lung- och Allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet lovar en innehållsrik och givande kongress med de senaste vetenskapliga rönen blandat med oförglömliga sociala aktiviteter. 

Programmet inleds med utbildningsdagen 3 april med temat interstitiella lungsjukdomar som till stor del kommer att innehålla falldiskussioner. 

Lungkongressen 4-5 april inleds med föreläsning som belyser teamet kring den kroniskt lungsjuka patienten. Teman som belyser kronisk luftvägsobstruktion, sarkoidos och svår astma planeras. Dessutom en session med "Hot topics" innehållande bland annat precisionsmedicin vid lungcancer och nya guidelines vid IPF. Tid är som vanligt avsatt för muntliga presentationer och posterdiskussioner av insända abstrakts och industrin bidrar med intressant utställning. Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har separat program.