Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter i hela Europa.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

 

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

SLIF ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, tidningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.

 

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter i registret kan du kontakta SLIFs kassör/medlemsansvarig  e-mail: slif.lung@gmail.com.