Ordförande har ordet

2017

 

Ordföranden har ordet

Jag vill börja med att tacka alla som deltog i årsstämman i Visby och ett stort tack till alla arrangörer och sponsorer som gjorde ett enormt arbete med att få till Nordiska Lungkongressen 2017.

Jag tog över som SLIF-ordförande i mars i samband med Ullas bortgång. Blev vald som ordförande nu på stämman för ett år framåt. Jag tackar för det förtroende och hoppas kunna bidra till föreningens bästa.

Jag är 39 år och uppvuxen i Finland men har bott i Stockholm sedan 17 år tillbaka. Bor nu i Åkersberga med min dotter, Alina 13 år, min sambo, en hund och en katt. Jag är specialistsjuksköterska i Onkologi och har arbetat många år på Lung-Allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna både som kontaktsjuksköterska och även med forskning. Sedan ett år tillbaka jobbar jag på Radiumhemmet med kliniska prövningar. Under hösten kommer jag börja ett nytt jobb som omvårdnadschef för lungcancermottagningen på Karolinska Solna.

Under hösten 2012 avlade jag magisterexamen i vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Min magisteruppsats handlade om lungcancerpatienter och deras partners behov av stöd när man har hemmaboende barn.

Stora delar av styrelsen är nu utbytt och vi har försökt hitta en bredd så att så många lungspecialiteter som möjligt finns representerade i styrelsen. Efter ett tungt år på många sätt ser vi nu fram emot en nystart i föreningen men många intressanta uppgifter framför oss. Närmast till hands ligger en kurs i lungmedicin som vänder sig till nya sjuksköterskor som börjat jobba på lungkliniken.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor och funderingar

 

Vid pennan juli 2017

Maria Olin