Bli medlem - Adressändring

Du som är intresserad av lungsjukvård är välkommen att bli medlem i SLIF och delta i ett nätverk för kunskap- och erfarenhetsutbyte under trivsamma former.

Läs först igenom SLIF:s stadgar och Dataskyddsförordning så du vet vad föreningen står för.

Kostnaden är för närvarande 100 Sek per år.

Betalar du via Internet: bankgironummer 5590-7893 skriv i rutan ditt namn, telefonnummer eller din mailadress där man kan nå dig.

Om du vill använda en bankgiroblankett: SLIF, bankgironummer 5590-7893. Var noggrann med att på "meddelandeavsnittet" skriva ditt namn, din adress, din arbetsplats, för vilket år du betalar samt du är ny medlem eller om du tidigare varit medlem. Bankgiroblanketten betalas därefter på sedvanligt vis eller ta kontakt med föreningens kassör.

Välkommen med din anmälan.

Om du har flyttad, klick på "adressändring" och skicka in din nya adress.

Medlemsansökan SLIF
ansökan