Utbildning

 

Ny utbildning, anmäl er om ni vill veta mer om forensisk omvårdnad!

Stockholm 28 november, Göteborg 13 december, Malmö 15 december

Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom akut- och primärvården samt inom ambulanssjukvården som i sitt arbete möter våldsutsatta personer, gärningspersoner och deras närstående

Föreläsare: Marie Jensen, Leg sjuksköterska med lång erfarenhet på akutmottagningen i Malmö.Examen i Forensisk omvårdnad på Linnéuniversitet. Lisa Gårdlund, Leg barnmorska med lång erfarenhet på förlossningen och BB samt Samariten ambulans i Skåne.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på:

www.expomedica.se

 

 

 Hjärta med förstoringsglas

 

Högskoleutbildning inom forensisk omvårdnad

Linnéuniversitetet erbjuder kurser inom forensisk omvårdnad på magisternivå. Utbildningen startade första gången 2009 och har sedan fortsatt att utvecklas. Idag ges den i delkurser på distans med 7,5 hp. Vill ni läsa mer om aktuell kursplan m.m. gå in på Linnéuniversitets hemsida.

 

Möjigheter att skräddarsy en utbildning inom forensisk omvårdnad

NurseNow Norrbotten AB erbjuder föreläsningar och utbildning inom området våld och forensisk omvårdnad. Utbildningarna som erbjuds ger ett djupare analytiskt tänk kring våldsbrott och dess konsekvenser. De innehåller aspekter av olika typer av våld, att upptäcka och identifiera våld, dokumentera skador, säkerställa bevis/spår inför en eventuell rättsprocess, samverkan mellan hälso- och sjukvård, polis, socialtjänst, rättsväsende, rättsmedicin och kriminalvård. Samt bemötande aspekter och vård för våldsutsatta personer, gärningsmän och närstående. För mer information kontakta NurseNow AB

 

Kurser utomlands och på internet

Forensisk omvårdnad har sedan länga varit en erkänd specialistutbildning för sjuksköterskor i USA. Om ni är intresserade av att gå kurser utomlands eller via internet titta gärna på den internationella organisationen för forensiska sjuksköterskors hemsida som fortlöpande erbjuder utbildningar och seminarier inom området: International Association of Forensic Nurses

 

Kontakta oss! 

Om du känner till kurser eller utbildningar inom forensisk omvårdnad vill vi gärna ta del av det.

Vi kan också erbjuda kontakter med personer som kan föreläsa om forensisk omvårdnad vid utbildningar och konferenser inom olika områden av hälso- och sjukvård. Kontakta Josefin Rahmqvist Linnarsson för mer information.