Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenskt Nätverk för Forensisk Omvårdnad?

Maila ditt namn, e-mail, postadress och gärna var du arbetar till info@snfo.se

Överlappande händer i svartvitt

Det är idag kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. När du blir medlem får du tillgång till vårt diskussionsforum och nyhetsforum på Facebook och Instagram. Som medlem har du också möjlighet att medverka vid våra nätverksträffar. Nätverket kan erbjuda dig en plattform för kunskapsutbyte. Vi förmedlar information om ny forskning, kliniska förbättringsarbeten, intressant litteratur, eventuella kurser/utbildningar och planerad aktiviteter m.m. 

Medlem

Från och med den första januari 2016 höjer Svensk sjuksköterskeförening medlemsavgiften med åtta kronor i månaden för legitimerade sjuksköterskor. Den nya medlemsavgiften är 36 kronor i månaden eller 432 kronor per år.

Ansök om medlemskap
Bild på sjuksköterskor som samtalar