Om nätverket

Välkommen till Svenskt Nätverk för forensisk omvårdnad! Nätverket är en ideell verksamhet för sjuksköterskor med intresse att utveckla forensisk omvårdnad i Sverige. Det är en mötesplats för alla som möter våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående i sitt arbete.

Nätverket bildades våren 2010 och blev en del av Svensk Sjuksköterskeförening i juni 2011. Initiativet till nätverket togs under kursavlutningen, då de första studenterna tog examen från Skandinaviens första högskolekurs i forensisk omvårdnad vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I samband med det hölls också det första nätverksmötet där forskare från USA, Sydafrika och Sverige träffades och presenterade aktuell forskning och utbildningsprojekt. På plats fanns eldsjälen Virginia Lynch som utvecklat forensisk omvårdnad som specialitet för sjuksköterskor i USA där det redan är en erkänd specialistkompetens hos sjuksköterskor.

 Gruppbild från nätverksträff

Relaterad information

International Association of Forensic Nurses