Forskning

Viktig forskningsrapport från NCK

NCK har publicerat en viktig rapport kring våld och hälsa. Det är en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation. Den finns att beställa hem gratis eller ladda ner direkt.

 

Våld och hälsa på Almedalen 2014

Nationellt centrum för kvinnofrid anordnade två seminarier under Almedalsveckan i år. Det ena handlade om vad våld innebär för den psykiska hälsan och det andra handlade om deras stora befolkningsundersökning om våld och hälsa.

Läs mer om detta

Se seminariet om våld och hälsa nu i efterhand

 

Forskning om forensisk omvårdnad uppmärksammades i Göteborgsposten.

För att läsa artikeln gå in på Bättre rutiner behövs på akuten

 

Forskning och forskare inom forensisk omvårdnad

Vill du veta mer om forskare som bedriver forskning inom området och läsa nya rapporter och forskningsresultat? Då kan du gå in på Nationellt Centrum för Kvinnofrids kunskapsbank.