projekt

Utvecklings- eller förbättringsprojekt

Styrelsen har sedan 2015 beslutat att utlysa ett pris på 5000 kr för bästa utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad.

Utvecklings-/förbättringsprojektet ska vara etablerat i det dagliga omvårdnadsarbetet och ha fokus på patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling.

Välkommen att nominera till priset för bästa utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad! Vid nominering av utvecklingsprojekt skall en beskrivning av projektet, från idé, genomförande och resultat (max 1 A4 sida), skickas in till styrelseordförande Lena Tängeskog lena.tangeskog@sll.se Sista nomineringsdag 1 mars 2019. 
Ansökningar från medlemmar i SSVN prioriteras