Medlem

Som medlem i föreningen bidrar du till vår professions utveckling.

För att bli medlem i föreningen:

1. Fyll i medlemsformuläret som finns här i vänstermenyn (har du fyllt i det tidigare år behöver du inte göra det igen). Om det är problem att fylla i medlemsformuläret så maila dina uppgifter till jenny.s.ostlund@vgregion.se

2. Betala sedan in medlemsavgiften på 150 kr till

  Bankgironr Mottagare  
  727-3337 Svensk förening för Sjuksköterskor  

Medlemskapet går inte igenom förrän pengarna kommit in på föreningens konto.

      Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress vid inbetalningen!

Vid frågor angående inbetalning:

jenny.s.ostlund@vgregion.se

Vid frågor angående medlemskap:
karlkiromv@gmail.com
 
Medlemsavgift:
Medlemsavgiften som är 150 kr per år och gäller från 1 januari till 31 december. Ändring av medlemsavgiften kan endast ske på årsmötet. Medlem som vill utträda ur föreningen ska meddela detta skriftligt. Medlem som väljer att inte betala medlemsavgift utesluts ur föreningen. Styrelsen är betalningsbefriad.

Medlemmar:
Föreningen är upprättad av sjuksköterskor och riktar sig till legitimerade sjuksköterskor med intresse för kärlkirurgisk vård. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till eller intresse för omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling som inte är legitimerad sjuksköterska. Associerad medlem erlägger årsavgift och äger tillträde till samtliga av föreningen anordnade aktiviteter utom årsmötet. Associerad medlem har inte rösträtt i föreningen och är inte valbar till styrelsen och kan inte heller väljas att representera föreningen. Industriföretag kan inte ansluta sig till föreningen.
I samband med att du fyller i medlemsansökan godkänner du att dina uppgifter registreras och behandlas i internt dataregister enligt Dataskyddsförordningen ((EU)2016/679).