eva pris

Aktuellt

Eva Torbjörnsson fick pris för bästa föredrag på Kirurgveckan 2018

Eva Torbjörnsson, operationssjuksköterska på Södersjukhuset och ledamot i SSVN fick pris för bästa föredrag på Kirurgveckan som i år hölls i Helsingborg. Titeln på hennes presentation var: ”Riskfaktorer för amputation efter revaskularisering för kritisk ischemi – en competing riskanalys av en populationsbaserad kohort” som är en del i hennes avhandlingsprojekt.

Prissumman var på 5000:-.

Dags att skicka in abstracts till höstens ESVS-möte i Hamburg

 European Society for Vascular Surgery (ESVS) håller möte i Hamburg 24-27 september, vill du vara med och hålla en presentation se här