Kärlsjuksköterskor

Kompetensbeskrivning för kärlsjuksköterskor

Nu finns kompetensbeskrivningen för kärlsjuksköterskor

Kompetensbeskrivning

Svenska kärlmötet 2019

Kom på det svenska kärlmötet i Båstad. Kolla in här var du kan anmäla dig

Svenska Kärlmötet 2019
kärlmötet

Har du ett förbättringsprojekt?

Eller vet du någon som håller på med något utvecklingsprojekt som behöver prisas med 5000 kronor? Se här

Bli medlem i ESVS

Du kan även bli medlem i den europeiska föreningen ESVS- European Vascular Nurses and Sonographers förening se här

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Sök vårens stipendium

Sök vårt stipendium på 20 000 kronor

Ansök senast 1/3-2019

Stipendium

På gång

Här under hittar du olika Utbildningar, konferens och Evenemang som kan vara av intresse för dig.

Kalendarium

Medlem

Som medlem i föreningen bidrar du till vår professions utveckling.

Medlem

Kontakta oss

Kontakta gärna oss vid frågor och synpunkter

Kontakta oss

Höstmötet för ESVS

Dags att skicka in abstract till The European Society for Vascular Surgery (ESVS)höstmöte i Hamburg

Aktuellt