Kärlsjuksköterskor

Bästa föredrag

Se vem som fick pris för bästa föredrag på Kirurgveckan 2018

Aktuellt
evapris

Har du ett förbättringsprojekt?

Eller vet du någon som håller på med något utvecklingsprojekt som behöver prisas med 5000 kronor? Se här

Följ oss

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Sök vårens stipendium

Sök vårt stipendium på 20 000 kronor

Stipendium

På gång

Här under hittar du olika Utbildningar, konferens och Evenemang som kan vara av intresse för dig.

Kalendarium

Medlem

Som medlem i föreningen bidrar du till vår professions utveckling.

Medlem

Kontakta oss

Kontakta gärna oss vid frågor och synpunkter

Kontakta oss