Uppdragsutbildningar ht-2020

Högskolan i Kristianstad anordnar under hösten 2020 två uppdragsutbildningar inom diabetesvård, Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus 7,5 hp samt Diabetes med inriktning mot vuxnas lärande 7,5 hp. Utbildningarna hålls på kvartsfart.

Utbildningarna kommer starta om det finns tillräckligt många deltagare (20 studenter).

Beroende på den rådande situationen med covid-19 kommer utbildningarna hållas digitalt eller analogt.

Mer information hittar du här:

Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus 7,5hp

Diabetes med inriktning mot vuxnas lärande