diabssk

Specialistsjuksköterskeprogram Diabetessjuksköterska

Från och med hösten 2016 kan legitimerade sjuksköterskor få en magisterexamen inom diabetesvård. Utbildningen, 60 hp på halvfart är en ny inriktning för specialistsjuksköterskeprogrammet och ges i samverkan mellan Göteborgs universitet (GU), Högskolan i Skövde (HS) och Högskolan Väst (HV). Studenterna antas vid ett av lärosätena, och får undervisning på alla tre orter. De ämnesspecifika kurserna ges vid något av de tre samarbetande lärosätena, medan kurser inriktade mot vetenskaplig metod och examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen.

  • Efter genomgånget program kommer diabetessjuksköterskan att kunna driva kvalitetsarbetet inom omvårdnad diabetes.
  • Diabetessjuksköterskan är också en drivande kraft i teamet för att implementera nya riktlinjer. Ett övergripande ansvar för det nationella diabetesregistret ger unika möjligheter till förbättringsarbete, evidensbaserad vård och säker vård.

Mer information om dessa platser kommer inom kort, men vill man redan nu anmäla intresse kontakta nedanstående personer:

Högskolan Skövde: Susanne Andersson susanne.andersson@his.se

Göteborgs universitet: Carina Sparud Lundin, carina.s-lundin@fhs.gu.se 

Högskolan Väst: Ulla Fredriksson-Larsson, ulla.fredriksson-larsson@hv.se 

Pia Hanås, pia.hanas@hv.se

 

Det finns goda möjligheter att tillgodoräkna tidigare utbildning inom diabetesvård. Studenterna måste dock ha antagits till utbildningen innan tidigare utbildning kan bedömas.

Välkommen med ansökan senast 15 april

Hälsningar Susanne Andersson

Högskolan i Skövde

 

Relaterad information

Läs mera, folder att dra ut

Repotage i P4 Skaraborg