Webbutbildning - Äldre med diabetes

Kompetensutveckling och stöd för omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende 

Denna webbutbildning syftar till att bidra till en utveckling inom området vård av äldre med diabetes och att öka kunskapen hos vårdpersonal inom den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningen ska också fungera som ett stöd till det framtagna vårdprogrammet och för att implementera detta.

Utbildningen ska även fungera som ett redskap för ledning, chefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i arbetet med kompetensutveckling för medarbetare.

Efter utbildningen ska målgruppen

  • Ha bättre kunskap om diabetes som sjukdom med fokus på diabetes hos äldre
  • Ha bättre kunskap om vård och interventioner som är anpassade till personer med diabetes med fokus på äldre personer
  • Ha bättre kännedom om det nationella vårdprogrammet för äldre med diabetes och om stödet för användande av detta

Äldre med diabetes – direkt till utbildningen >>