Välkommen till Diabetes Self- Management Alliances (DSMA) internationella konferens i Stockholm

Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat "Bygga broar mellan primärvård och slutenvård". Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes. Konferensen arrangeras av DSMA, där Akademiskt primärvårdscentrum denna gång står för värdskapet.

Läs mer och anmäl dig här: