Utvärderingen av patienter som genomgått antiVegf behandling för diabetesmakulaödem

Patient-reported outcomes and visual acuity after 12 months of anti-VEGF-treatment for sight-threatening diabetic macular edema in a real world setting

Artikeln