Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Via Svensk Sjuksköterskeförening finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag.

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår ej för vidareutbildning.

Länk till ansökan hittar du här: