AGNETA

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika

Diabetessjuksköterskorna har en viktig roll för att patienten blir sedd som person bortom de mätbara medicinska värdena.

Agneta Lindberg är diabetessjuksköterska på Hässleholms sjukhus diabetesmottagning. Hon känner igen patienternas tankar och känslor om sjukdom och möjligheterna att få kontroll.

– I min profession utgår vi från patienten som person och har samtal. Det är deras problem vi diskuterar.

 

Relaterad information

Läs artiket i Vårdfokus