Insulinpump nära halverar risken för död i hjärtkärlsjukdom

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 30 juni 2015

INSULINPUMP NÄRA HALVERAR RISKEN ATT DÖ I HJÄRT-KÄRLSJUKDOM

PERSONER MED TYP 1-DIABETES SOM ANVÄNDER EN INSULINPUMP HAR EN NÄSTAN
HALVERAD RISK ATT DÖ I HJÄRT-KÄRLSJUKDOM I FÖRHÅLLANDE TILL
PERSONER SOM TAR INSULIN MED SPRUTOR. DET VISAR EN STUDIE VID
SAHLGRENSKA AKADEMIN SOM PUBLICERAS I INFLYTELSERIKA BRITISH MEDICAL
JOURNAL.

I studien, som genomförts med hjälp av Nationella Diabetesregistret,
följde forskarna 18 168 personer med typ 1 diabetes i Sverige mellan
åren 2005 och 2012. Av deltagarna fick 2 441 sitt livsnödvändiga
insulin via pump, övriga tog insulin via sprutor flera gånger
dagligen.

Studien visar att bland de som behandlades med insulinpump var risken
att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö kraftigt reducerad,
jämfört med de som tog insulin med hjälp av sprutor. Sambandet är
statistiskt säkerställt.

- Vi har noggrant analyserat de nya resultaten för att eliminera risken
för orsaksförväxling, och vi hittar ingen annan förklaring än att
detta är en sann effekt, säger forskaren Isabelle Steineck vid
Sahlgrenska akademin.

I nästa steg ska forskarna närmare granska exakt vilka mekanismer som
ligger bakom insulinpumpens goda effekt. Isabelle Steineck tror att en
del av förklaringen ligger i den mer omfattande patientutbildning och
intensivare blodsockerkontroll som följer med användningen av
insulinpump.

- Pumpen ger en jämnare tillförsel av insulin, och vi vet sedan
tidigare studier att insulinpump medför färre episoder med lågt
blodsocker. Låga blodsocker har i tidigare studier visats ge ökad risk
för död i hjärtkärlsjukdom. Kanske tar pumpanvändarna också
blodsocker oftare än sprutanvändarna, säger Isabelle Steineck.

Forskarnas slutsats är att insulinpumpen inte bara underlättar för
den enskilde, utan också är en säker och bra behandling.

- Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes. Men alla vill
inte använda pump, och det viktigaste är fortfarande att uppnå så
bra blodsockerkontroll som möjligt, säger Soffia Gudbjörnsdottir,
forskare vid Sahlgrenska akademin och ansvarig vid Nationella
Diabetesregistret.

I genomsnitt 20 procent av alla vuxna patienter med typ 1 diabetes i
Sverige har idag tillgång till behandling med insulinpump. Men tidigare
studier vid Sahlgrenska akademin visar att användningen varierar stort
mellan olika sjukhus: på vissa sjukhus får 12 procent av patienterna
en pump, på andra uppåt 30 procent.

 

Relaterad information

Länk till artikel: http://www.bmj.com/content/350/bmj.h3234