Enkät om COVID-19

Ett europeiskt perspektiv på effekterna av COVID-19 hos Specialistsjuksköterskor inom diabetesvård. En europeisk enkätundersökning på uppdrag av Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)

Kliniska akademiska diabetessjuksköterskor från the Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College London och i samarbete med Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND) har inrättat ett europeiskt konsortium av diabetessjuksköterskor för att utföra denna undersökning. Syftet med enkätundersökningen är att undersöka hur COVID-19 har påverkat: Personerna med diabetes; Diabetestjänster och resurser för personer med diabetes; Ditt arbete och dig själv personligen. Undersökningen kan slutföras antingen på en dator eller på en mobil enhet och tar bara 10-15 minuter att slutföra. Det finns etiskt godkännande för undersökningen från King's College London.

Vid frågor: Kontaktperson (Sverige): Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola

Unn-britt.johansson@shh.se

Klicka på länken för att besvara enkät:

Diabetes Nurses COVID-19 survey