Diabetespris instiftas till professor Leif Groops ära

"The Leif C. Groop award for diabetes research" kommer att delas ut till en yngre lovande forskare

Länk till diabetesportalen: