BOKTIPS

På denna sida kommer vi samla tips på aktuell diabeteslitteratur.

 

Diabetesboken -om typ 1 diabetes i dåtid, nutid och framtid

av: Emelie Anttonen-Böe
Författaren som diagnostiserades med typ 1 diabetes 1993 beskriver livet med diabetes bl.a. under första tiden, tonåren och under graviditet. Boken tar också upp ämnen som insulinbantning, ketoacidos, hypoglykemi och mycket mer. Flera experter medverkar, bl.a. professor Johnny Ludvigsson,och dietist Stig Mattson. 20 kr går oavkortat till Barndiabetesfonden.

 

 

Diabetespsykologi-för ökad livskvalitet
av Jon Haug

Jon Haug är specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatiska institutet i Oslo och verksam både som forskare och behandlare. Han har disputerat på bokens ämne och tilldelades 2018 den norska psykologföreningens pris för sitt bidrag till den kliniska hälsopsykologin.

 Diabetespsykologi förmedlas kunskap och insikter som underlättar för dig som har diabetes. Insulinregleringen är en psykologisk utmaning som är oupplösligt förknippad med livet med diabetes. Alla mätningar, beräkningar och all oro tär på ens kra­fter, vilket Jon Haug kallar diabetesslitage.

Han betonar vikten av att stabilisera blodsockret inom vissa gränser, snarare än att fokusera på enskilda värden, kost och livsstil. Han visar hur du psykologiskt kan förhålla dig till oro och ilska och påverka dina blodsockervärden. Du får ta del av gedigen psykologisk kunskap och forskning som hjälper dig till ökad livskvalitet på dina villkor.

Boken är fackgranskad och anpassad till svenska förhållanden av Agneta Lindberg, specialistsjuksköterska inom diabetesvård och ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.