Prenumeration

Prenumeration 200 kr per år

Gör din beställning genom att kontkata redaktören victoria@sfsd.se 

Adressändringar:

Medlemmar i SFSD kontaktar medlemsansvarig Agneta Lindberg

Övriga kontaktar redaktören, se ovan

Ansvarig utgivare ordförande  Ingela Bredenberg 

Chefsredaktör Victoria Carter