Annonsering

Annonsering i tidningen i Tidningen Diabetesvård

Annonseringsstopp för Diabetesvård.

nr 2 2020 11 maj- utgivning juni 2020

nr 3-4 2020 18 september- utgivning oktober 2020

 

 

 

Annonsutrymme bokas hos victoria@sfsd, agneta@sfsd.se eller edit.johansson@responstryck.se