Annonsering

Annonsering i tidningen i Tidningen Diabetesvård

Annonseringsstopp för Diabetesvård.

nr 1 2016 är 12 jan med utgivning i februari

nr 2-3 2016 är 9 maj med utgivning i juni

nr 4 2016 är 5 september med utgivning i oktober

Annonsutrymme bokas hos victoria@sfsd, agneta@sfsd.se eller edit.johansson@responstryck.se