Omslag Diabetesvård

Tidningen Diabetesvård

SFSD´s tidning Diabetesvård ges ut 3 gånger per år, därav ett dubbelnummer Som medlem ingår tidningen i medlemsavgiften. Övriga som önskar prenumerera kontaktar redaktionen via e-mail ingela@sfsd.se