Stipendiater 2017

Pedagogiskt stipendium:
Anna-Lena Brorsson
Titel: GSD en personcentrerad metod för personer med typ 1 diabetes
Nouha Saleh Stattin

Titel: Att utveckla kulturanpassade utbildningsprogram för personer med diabetes med utländsk bakgrund.

 
Omvårdnadsstipendium:
Anna Lindholm-Olinder
Titel:Behandlingstillfredsställelse hos barn och ungdomar med diabetes och deras vårdgivare
Titel:Förbättrat omhändertagande av personer med diabetes
 
Posterpris:
Titel:Effekt och upplevelse av Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ 1 diabetes
Ann-Sofie Nilsson Neumark
Titel:Diabetesutbildningskoncept för kommunal hemsjukvård
Titel:Diabetesprocessen, förbättringsarbete inom Uppsala primärvård.
 
Årets kvalitetsförbättrare:
Monica Bernzén, samordnare landstinget Sörmland.