Omvårdnad av diabetesfoten

Fotkomplikationer hos personer med diabetes går att förebygga med bra rutiner inom sjukvården med regelbundna fotundersökningar och med återkommande information och råd gällande egenvård

För att stimulera till nya innovativa interventioner inom fotvård riktade till personer med diabetes utlyser SFSD med stöd av Auxilium Cura Innovatio AB genom Footmender All in One Diabetic ett stipendium. Stipendiet är på 30 000 kr och det ska användas till förkovran inom området ”diabetesfoten” och det kan till exempel vara att gå en utbildning, att starta ett utvecklingsarbete eller genomföra ett forskningsprojekt. Aktiviteten ska ge mervärde till hälso- och sjukvården och specifikt till vården av diabetesfoten.

Vem kan söka?

Berättigad att söka är diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primärvård, sjukhus, barn/vuxna, kommun och inom vårdutbildningar).

Minst en av de sökande måste vara medlem i SFSD.

Ansökan ska vara på max två sidor och innehålla:
1. Beskrivning av hur enheten arbetar med fotvård till personer med diabetes.

2. Ansökan ska innehålla en kort bakgrund, syfte  och tillvägagångssätt 

3. Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt annan personal i teamet ska anges.

 

Relaterad information

Bedömning av ansökningar samt val av stipendiat görs av en kommitté bestående av representanter från SFSD och sker helt oberoende av Auxilium Cura Innovation AB.

Ansökan ska vara registrerad senast den18 januari 2019. 

 

För information är du välkommen att kontakta:

Anna-Lena Brorsson på mail: anna-lena@sfsd.