SFSD´s omvårdnadsstipendium

För projekt eller fortbildning inom diabetesvården  

Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård utlyser stipendium för projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut till en eller flera medlemmar för enskilt projekt eller fortbildning inom diabetesvård.

 Beträffande ansökan för projekt gäller följande:

  • Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av det tänkta eller genomförda projektet och skrivs på max fyra A4-sidor.
  • Följande rubriker ska användas: bakgrund, syfte, metod, tidsplan, betydelse.
  • Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt annan personal i teamet ska anges.
  • Kostnadsbeskrivning

 

Beträffande fortbildning gäller följande:

  • Stipendiet kan inte användas till högskoleutbildning.
  • Beskrivning av vilken konferens som stipendiet ska användas till.
  • Vid deltagande i nationella/internationella kongresser prioriteras personer som deltar med egen poster.

 

Övrig information:

  • Stipendiat måste ha varit medlem i SFSD i minst tre år.
  • Den summa som fördelas utgörs av max 40 000 kronor

Stipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för SFSD. Ansökan ska vara registrerad senast den 18 januari 2019. 

 

För mer information kontakta Anna-Lena Brorsson på mail: anna-lena@sfsd.se

 

Relaterad information

Bedömningsmall för SFSD´s omvårdnadsstipendium