Stipendium

SFSD förvaltar ett antal stipendier som kan sökas. Utdelning sker en gång per år i samband med symposiedagarna.

SFSD´s styrelse fattar beslut om vilka som erhåller stipendier och detta beslut kan inte överklagas.

All behandling av personuppgifter i samband med ansökan av stipendier sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

Här finns information om GDPR för dig som söker stipendium:(öppnas i nytt fönster)

Följande personer ingår i stipendiekomitten: 

Janeth Leksell, Anna-Lena Brorsson, Lena Insulander och Agneta Lindberg

Läs mer om de olika stipendierna i kolumnen till vänster.

För information är du välkommen att kontakta:
Anna-Lena Brorsson på mail: anna-lena@sfsd.se

Relaterad information

  • Posters sättes upp på konferensens första dag mellan 09.00-09.45. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek bredd 80 cm och höjd 120 cm.
  • Under programpunkten ”Posterpresentationer” kommer alla posterförfattare att kortfattat berätta om sin poster för övriga deltagare. Detta sker i aulan och varje presentatör har fem minuter till sitt förfogande. Postrarna kommer att sitta uppe under hela symposiet. 
  • Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare.  Arrangörerna för symposiet är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.