Årets diabetessjuksköterska 2018 Marie Lindström

Årets diabetessjuksköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska som under längre tid har bidragit till ökad kvalitet inom diabetesvården genom sitt kunnande, engagemang och agerande.

Diabetessjuksköterska Marie Lindström på Ersta diabetesmottagning har ett långvarigt och stort engagemang i diabetesvården. Hon ger patienten trygghet och använder glädjen och humorn i mötet med patienten (glada skratt från rummet). Marie är en idéspruta utan like – ”en popcornmaskin av idéer” och är en road och kunnig användare av ny teknik. När Marie kom från Södersjukhuset till Ersta för ett tiotal år sedan fanns inte en enda patient med insulinpumpbehandling.

Erstas diabetesmottagning har växt från att främst möta patienter med typ 2 diabetes till att bli Sveriges nu största mottagning för unga vuxna med typ 1 diabetes. Mottagningen har ökat patientantalet från 337 till närmare 1300 sen år 2007. Nästan hälften av patienterna är under 30 år. Genom sitt nätverkande med barnklinikerna i Stockholm har Marie bidragit till den utvecklingen.

Marie har arbetat hårt med utveckling av överföring från barn- och ungdomsklinik till vuxenmottagning. Som ett led i detta deltar Marie i forskning kring arbetssätt med personcentrerad vård. Med ett aldrig sinande entreprenörskap har Marie under åren prövat olika modeller för att ge den unga personen en bra start på vuxenmottagningen. Dessutom har Marie ett särskilt engagemang i mötet och vården av personer med psykosocial problematik eller psykisk ohälsa.

Marie är sann pedagog: hon har varit uppskattad nationell huvudinstruktör för ett pedagogiskt utbildningsprogram om typ 2 diabetes och på ”hemmaplan” har hon outtröttligt drivit insulinpumputbildningar.

Marie är även aktiv inom utbildning av sjuksköterskor på grund- och specialistutbildning. Hon har aktivt verkat för och samordnat patientföreläsningar i Stockholm och startat grupputbildningar med olika teman, bl a fysisk aktivitet, kolhydraträkning och om hypoglykemi för patienter och anhöriga.Marie är också mån om den fysiska miljön på mottagningen, att den är bra och trivsam för patienter och personal.