Årets diabetessjuksköterska

"Årets diabetessjuksköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska som under en längre tid bidragit till ökad kvalitet inom diabetesvården genom sitt kunnande, sitt engagemang och agerande. Det ärofyllda priset har delats ut sedan 1987, först av Bayer Diabetes Care därefter Ascensia Diabetes Care. Från och med Årets diabetessjuksköterska 2019 kommer priset delas ut i SFSD:s egen regi.

Möjligheten att nominera en kollega är öppen till och med den 20 mars 2020.

Därefter kommer en nomineringskommitté besående av styrelsen från SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) välja ut den lyckliga vinnaren. Priset delas ut vid SFSD:s symposium 2020.

Den du nominerar ska vara medlem i SFSD. I motiveringen ska framgå den nominerades erfarenheter inom diabetesvården, arbetsplats samt motivering varför just denna person förtjänar utmärkelsen.

Maila in din nominering och motivering direkt till: ordf@sfsd.se