TLV:s rapport för kartläggning av diabeteshjälpmedel.

TLV har genomfört denna kartläggning i samverkan med regionerna. Resultatet bygger på data från NDR samt intervjuer och enkäter från personer som varit delaktiga i upphandling och/eller varit insatta i kriterier för insättning av insulinpumpar. Fokus i denna rapport har varit insulinpumpar och CGM.

Länk till fullständig rapport hittar du här: