Vägledning av upphandling av plasmaglucossystem

En arbetsgrupp med representanter för organisationerna nedan har arbetat med denna lista för att rangordna önskade egenskaper och för att formulera dem på ett korrekt och lättbegripligt sätt. Ytterligare förslag till förbättringar eller ändringar inför kommande revisioner mottas gärna både från säljande företag och upphandlande landsting till info@equalis.se

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning 2018-12-10