ORDINATION OCH HANTERING AV LÄKEMEDEL-Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården; HSLF-FS 2017:37

I föreskrifterna framgår bl.a. behörighet att justera dosering, se kap.6, §8.

Hela rapporten HSLF-FS 2017:37 hittar du här (öppnas i nytt fönster):