GRAVIDITETSDIABETES-Gränsvärden

Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet Gränsvärden för graviditetsdiabetes, som varit ute på remiss under våren. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Syftet med beslutsstödet är att underlätta för vården att fånga
upp kvinnor med mild hyperglykemi och erbjuda dem stöd och 
behandling för att få kontroll över blodsockret.
Detta kan förebygga komplikationer i samband med förlossningen och troligen även bidra till en bättre hälsa på längre sikt förbåde kvinnorna och barnen. En viktig synpunkt på remissversionen var att Socialstyrelsen
även borde ange gränsvärden för kapillär provtagning.
Vi har undersökt den möjligheten, men på grund av den stora
osäkerheten för omräknade värden har vi avstått. Beslutsstödet är en av flera pusselbitar i arbetet för en kunskapsbaserad och jämlik vård för gravida kvinnor.
Nästa steg är att placera in pusselbiten i arbetet inom
respektive verksamhet. Professionerna och verksamheterna behöver också hjälpas åt att göra det möjligt att utvärdera effekterna av att införa de nya gränsvärdena.

Relaterad information

Ladda ner Gränsvärden för graviditetsdiabetes

[1] http://www.anpdm.com/newsletterweb/43445E47784543594A76484659/424358477149425D4A7845415A4571
[2] http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=15113705&uid=806378468&&&http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2F
[3] http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=15113705&uid=806378468&&&http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fpublikationer2015%2F2015-6-52