RÖD BOK- om hypoglykemi

Nationella Diabetesteamet har skrivit Röd Bok för att upplysa framförallt beslutsfattare, personer med diabetes och allmänhet om vad hypoglykemi är, hur det kan förebyggas och behandlas. Nationella Diabetesteamet vill med skriften öka kunskapen om diabetes, behandling och diabeteshjälpmedel på lokal, regional och nationell nivå.