Mall för granskning av broschyrer

Faktorer att ta hänsyn till vid bedömning om en broschyr är användbar vid patientinformation.

 

MALL FÖR GRANSKNING AV BROSCHYRER

 

 • SYFTET MED BROSCHYREN?

  • TILL NYTTA FÖR VEM?

  • FRAMGÅR MÅLGRUPP?

 • ÄR BROSCHYREN PRODUKTNEUTRAL??

 • VEM STÅR BAKOM BROSCHYREN?

 • RELEVANT FAKTA?

  • ÄR MATERIALET ANPASSAT FÖR MÅLGRUPPEN?

  • KÄNNS INNEHÅLLET TROVÄRDIGT?

  • ÄR MATERIALET PEDAGOGISKT UPPLAGT?

  • ÄR INNEHÅLLET EVIDENSBASERAT?

  • FINNS RELEVANTA REFERENSER?

  • GÅR DET ATT KONTROLLERA UPPGIFTERNA?

 • LAYOUT?

  • ÄR BILDERNA RELEVANTA?

  • ÄR BROCHYREN NEUTRAL VAD GÄLLER KÖN, ÅLDER OCH ETNICITET?

    

 • UTGIVNINGSÅR?

  • NÄR ÄR MATERIALET SENAST REVIDERAT?

    

 • ÅR SPRÅKET ANPASSAT FÖR MÅLGRUPPEN?

   

 • FINNS BROSCHYREN PÅ OLIKA SPRÅK?

   

   

  F

  F

SFSD:s styrelse

Marianne Lundberg & Agneta Lindberg

 

(VERSION 2  160629)